Hình chân dung - Portrait Photos (3)

Bộ sưu tập di sản số

Nền tảng trực tuyến chia sẻ bộ sưu tập di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các cộng đồng, các nhóm và các cá nhân đa dạng tại Việt Nam
untitled (3 of 52)
Đóng góp Di sản
Hãy đăng tải tư liệu di sản của bạn và cộng đồng, để góp phần gìn giữ và chia sẻ những giá trị di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam
10. Hoa văn thổ cẩm - The weaving motifs - Weaving (41)
Bưu thiếp di sản
Hãy gửi tới bạn bè và người thân của mình tấm bưu thiếp mang dấu ấn di sản văn hóa cộng đồng

KHÁM PHÁ BỘ SƯU TẬP DI SẢN

Di sản trên khắp Việt Nam

6
Chân dung nhân vật Hát Bội
Chân dung nhân vật Hát Bội
9
Tượng gỗ nhà mồ làng Mơ H'ra
Tượng gỗ nhà mồ làng Mơ H'ra
10
Đối thoại cùng hồi ức về Cải lương
Đối thoại cùng hồi ức về Cải lương
5
Di sản âm nhạc Ê đê, Kon Tum
Di sản âm nhạc Ê đê, Kon Tum
4
Bài hát và múa trong nghi lễ của người Chăm 
Bài hát và múa trong nghi lễ của người Chăm 
Chia sẻ di sản

Chia sẻ tư liệu
di sản văn hóa

Hãy là một phần của dự án, tham gia đóng góp tư liệu di sản văn hóa tại địa phương bạn!

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Cập nhật tin tức - sự kiện di sản trên khắp đất nước

Thực địa liên ngành môn Khảo cổ học tại Nhà Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long

Với tôn chỉ “Học đi đôi với hành”, chương trình đào tạo thạc sĩ đã đưa ra một học phần đặc biệt mang tên “Thực Địa Liên Ngành”, giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách thực tế và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế trong tương lai. Chuyến Đi Thực...
Bảo tồn di sản trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh
“Đô thị Thông minh” là một thuật ngữ mới đang được nhắc đến nhiều nhất trong các diễn đàn về Kiến trúc và Đô thị thời gian gần đây. Rất nhiều trong chúng ta vẫn đang nghĩ rằng: Đô thị Thông minh chỉ thuần túy là đô thị mà ở đó công việc quản lý sẽ...
Thực địa liên ngành môn Khảo cổ học tại Nhà Quốc hội và Hoàng thành Thăng Long
Với tôn chỉ “Học đi đôi với hành”, chương trình đào tạo thạc sĩ đã đưa ra một học phần đặc biệt mang tên “Thực Địa Liên Ngành”, giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách thực tế và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế trong tương lai. Chuyến Đi Thực...
Đăng nhập

Đăng nhập