Quy định cộng đồng

Quy định cộng đồng

QUY ĐỊNH CỘNG ĐỒNG

 

Quyền sở hữu

 

Trang web này nằm trong khuôn khổ Dự án Di sản Kết nối, được tài trợ bởi Hội Đồng Anh. Đây là một trang web mở được hỗ trợ xây dựng và thực hiện bởi TUVA Communication (sau đây sẽ gọi là TUVA), với toàn bộ nội dung trên trang web thuộc sở hữu của Cộng đồng. Mọi thành viên thuộc cộng đồng có thể sử dụng, chỉnh sửa và phân phối, nhưng với sự kiểm duyệt của đội ngũ xây dựng trang web. 

 

Cộng đồng được quyền sử dụng và chia sẻ nội dung, tài liệu hình ảnh/video/đoạn ghi âm trên trang web mà không cần sự cho phép của bên thứ ba. 

 

Tính xác thực

 

Đảm bảo nội dung được đăng tải đều xác thực, không đưa thông tin sai lệch, chưa được xác thực về cá nhân/tập thể hay một sự việc. Tính xác thực sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh để chia sẻ.

 

Giữ nội dung trung lập, tôn trọng và văn minh

 

Các bài viết cần hướng tới sự khách quan, thể hiện quan điểm của đa số. Khi cần phải miêu tả nhiều quan điểm khác nhau, mỗi quan điểm được trình bày một cách chính xác và đặt trong ngữ cảnh, không có quan điểm nào được trình bày như  “sự thật” hoặc “quan điểm đúng nhất”. Bài viết cần chính xác và có thể kiểm chứng được, dẫn từ những nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền.

Đồng thời, đảm bảo nội dung của bạn thể hiện sự tôn trọng và văn minh, tránh công kích cá nhân hay tập thể. Cụ thể những nội dung không được phép xuất hiện/bị cấm trên trang web:

  • Ngôn từ thù ghét, chống phá Nhà nước
  • Hành vi gian dối
  • Thông tin sai lệch
  • Mang tính bạo lực, bóc lột và phản cảm
  • Ảnh khoả thân người lớn và hoạt động tình dục

 

Bản quyền và cấp phép nội dung

 

Trước khi bạn đăng tải nội dung , bao gồm hình ảnh/video/đoạn ghi âm lên website, hãy đảm bảo rằng nội dung đó thuộc một trong bốn loại sau:

 

  • Nội dung thuộc quyền sở hữu của bạn: Bạn sở hữu tất cả các quyền đối với các tài liệu hình ảnh/video/đoạn ghi âm. Trong trường hợp ảnh chụp hoặc ảnh chụp màn hình, bạn cũng phải sở hữu bản quyền với các nội dung trên. 
  • Được cấp phép tự do sử dụng: Bạn có thể chứng minh rằng tài liệu hình ảnh/video/đoạn ghi âm được cấp phép sử dụng tự do, tức người giữ bản quyền đã chấp thuận cho phép sử dụng các tài liệu hình ảnh/video/đoạn ghi âm. 
  • Phạm vi công cộng: Bạn có thể chứng minh rằng hình ảnh/video/đoạn ghi âm

 thuộc phạm vi công cộng, tức là không có bản quyền cá nhân. 

  • Sử dụng hợp pháp/trả phí: Bạn sử dụng hình ảnh/video/đoạn ghi âm của một chủ sở hữu khác và có sự chấp thuận của chủ sở hữu đó hoặc bạn đã trả phí sử dụng tài liệu đó. 

 

Tính bảo mật

 

Khi truy cập trang web này, một số thông tin nhất định, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), hành vi điều hướng qua trang web, phần mềm được sử dụng và thời gian sử dụng, cùng với các thông tin tương tự khác, sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của TUVA. Những điều này sẽ không xác định cụ thể danh tính của bạn. Thông tin sẽ chỉ được sử dụng nội bộ để phân tích lưu lượng truy cập trang web.

 

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng duy nhất, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính và thông tin khác trên các biểu mẫu được lưu trữ trên trang web này, thông tin đó sẽ không được công bố để truy cập chung cũng như không được tiết lộ hoặc bán cho bên thứ ba.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nội dung (Disclaimer)

 

Các nội dung đăng trên trang web này không thể hiện bất kể quan điểm nào của Hội Đồng Anh hay TUVA. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm liên kết

 

Mọi liên kết đến các trang web bên ngoài và/hoặc thông tin được cung cấp hoặc trả lại từ trang web này đều được cung cấp như một sự đóng góp cho trang web. Các liên kết này không nên được hiểu là sự chứng thực của Hội đồng Anh hay TUVA về nội dung hoặc quan điểm của các tài liệu được liên kết.

Đăng nhập

Đăng nhập