Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN  (TERMS & CONDITIONS)

 

Trang web  Di sản Kết nối mong muốn sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các hoạt động và chương trình mà chúng tôi đang triển khai với mục đích phi thương mại. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi những thông tin liên quan đến các chương trình do chúng tôi triển khai.

Chúng tôi lưu thông tin của bạn theo đúng chính sách dưới đây kể từ thời điểm thu thập thông tin và tuân thủ những quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Trong trường hợp bạn lựa chọn không tham gia, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng việc điền thông tin tại đây.
———-

Các thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sẽ lưu giữ
Loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập và xử lý bao gồm:

 1. Tên hoặc tên người dùng của bạn.
 2. Địa chỉ email của bạn.
 3. Địa chỉ IP của bạn.
 4. Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ dữ liệu đó, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

 1. Bạn đăng ký làm thành viên trên trang web này.
 2. Bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
 3. Bạn duyệt trang web này. Xem “Chính sách cookie” bên dưới.
 4. Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của bạn.

Cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

 1. Với mục đích giúp bạn trở thành thành viên đã đăng ký của trang web của chúng tôi, để bạn tham gia vào các hoạt động dành cho thành viên của chương trình.
 2. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.
 3. Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động nhất định trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không bao giờ hiển thị công khai.

Các cách khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn
Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi có thể liên quan đến bạn, đôi khi chúng tôi có thể muốn liên lạc với tất cả các thành viên bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn tham gia hoặc từ chối các email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình tương tác của bạn với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.

Chính sách cookie
Cookie là các tệp văn bản nhỏ do chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cài đặt cookie trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web do Google Inc. (Google) cung cấp. Dịch vụ này sử dụng cookie để giúp phân tích cách bạn dùng trang web nhằm nâng cao chất lượng truyền thông của chương trình. Google sẽ chỉ nhận ID người dùng, chứ không nhận thông tin có trong hồ sơ nêu trên hoặc các dữ liệu cá nhân khác của bạn. Chúng tôi có thể truy cập vào phiên bản hồ sơ tóm tắt đã tạo. Chúng tôi không đính kèm bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác của bạn vào hồ sơ kết nối với ID người dùng.

Bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn tùy chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối việc sử dụng cookie, thì bạn có thể không dùng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie và xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Quyền của bạn
Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc có được bản sao của dữ liệu đó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi bổ sung hoặc sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này

Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách thì xin vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chấp nhận chính sách bảo mật rõ ràng.

Thay đổi chính sách này
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Đăng nhập

Đăng nhập