Hình chân dung - Portrait Photos (3)

Digital Heritage Collection

An online platform for sharing the collection of tangible and intangible cultural heritage of diverse communities, groups and individuals in Vietnam.
untitled (3 of 52)
Heritage Contribution
Please upload your heritage documents and the community, to contribute to preserving and sharing Vietnam's diverse cultural heritage values.
10. Hoa văn thổ cẩm - The weaving motifs - Weaving (41)
Heritage postcards
Send your friends and relatives a postcard bearing the mark of the community's cultural heritage

DISCOVER THE LEGENDARY COLLECTION

Heritage across Vietnam

CL_8
Character portrait of Hat Boi
Character portrait of Hat Boi
untitled (11 of 16)
Wooden statue of the tomb house of Mo H'ra village
Wooden statue of the tomb house of Mo H'ra village
49120420226_fb90d6c092_o
Dialogue with memories about Cai Luong
Dialogue with memories about Cai Luong
untitled (55 of 69)
Ede musical heritage, Kon Tum
Ede musical heritage, Kon Tum
untitled (15 of 17)
Songs and dances in Cham rituals 
Songs and dances in Cham rituals 
Chia sẻ di sản

Share material
cultural heritage

Be a part of the project, contribute to your local cultural heritage materials!

NEWS - EVENTS

News updates - heritage events around the country

LỜI MỜI ĐÓNG GÓP TƯ LIỆU - Bộ sưu tập số Di sản Kết nối

Hội đồng Anh thân mời các cá nhân, các nhóm và tổ chức văn hóa trên khắp Việt Nam tham gia đợt Ba đề cử tư liệu cho Bộ sưu tập, hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 09.03.2024. Đây sẽ là đợt đề cử cuối cùng. Chúng tôi có Buổi thông tin trực tuyến...
ĐĂNG KÝ THAM DỰ WEBINAR KỂ CHUYỆN DI SẢN
Thời gian: Thứ Tư 14:00 – 16:00, 06.03.2024 Trực tuyến, Miễn phí trên nền tảng Zoom Đăng kí tham dự tại: https://bit.ly/dangkywebinarkechuyendisan1 Link tham dự: https://bit.ly/webinarkechuyendisan1 ID cuộc họp: 878 6698 0264 Mật khẩu: 12345 Thông tin chi tiết liên hệ: [email protected] / [email protected] —————– Di sản văn hóa chứa đựng vô vàn những câu...
NGƯỜI BAHNAR ĐÓN NĂM MỚI: LỄ CÚNG LÚA MỚI TẠI LÀNG MƠ H'RA
NGƯỜI BAHNAR ĐÓN NĂM MỚI: LỄ CÚNG LÚA MỚI TẠI LÀNG MƠ H’RA Lễ cúng lúa mới (Sơmăh sa mǒk) là một nghi lễ truyền thống thiêng liêng của người đồng bào dân tộc Bahnar ở làng Mơ H’ra, được xem là không thể thiếu trong đời sống tinh thần của làng Mơ Hra. Lễ...
Log in

Log in