Digital Heritage Collection

Explore documents on cultural heritage

Collection
Type
Type
Location
Location
see more
Form
Form
Thumbnail
Mô hình hát - nói trong nghệ thuật Hát Bội Việt Nam
Nại Văn Vương. Thôn Tân Đức, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. 16
Dân ca Chăm tại Ninh Thuận
le-cung-bo14-min-1
Lễ cúng bò của người Hmong trắng
resize-21
Chạm bạc của người Dao Tiền (Ngân Sơn, Bắc Kạn)
IMG_4844
Dân ca của người Ba na ở KBang
Spot-4
Giấy dó ở làng Đống Cao, Bắc Ninh
CL_8
Character portrait of Hat Boi
DSC_5549
The ritual of cutting hair of the Cham Ba-ni
untitled (26 of 26)
Musical instruments and items in Mo H'ra village

Toàn bộ thông tin được đăng tải trong Bộ sưu tập số Di sản Kết nối là do cộng đồng đóng góp và chỉ mang tính chất tham khảo. Chương trình không chịu trách nhiệm đối với mọi khác biệt so với thông tin được nêu trong Bộ sưu tập số cũng như miễn trách đối với mọi trách nhiệm pháp lý nảy sinh từ việc sử dụng thông tin từ Bộ sưu tập này. Tham khảo thêm tại Community Rules.

Chia sẻ di sản

Share material
cultural heritage

Be a part of the project, contribute to your local cultural heritage materials!

Log in

Log in

Type
Type
Location
Location
see more
Form
Form